Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla Odbiorców Końcowych Projektu Granty PPGR

8.png

Przypominamy o obowiązku złożenia do końca marca 2023 roku oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"

Oświadczenia należy składać osobiście do: Urzędu Gminy w Cisku (sekretariat), listownie na  adres: Urząd Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek lub poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePuap) (podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym). O dacie złożenia oświadczenia decyduje faktyczna data wpływu do ww. jednostki.

Wzór oświadczenia:

PDFOświadczenie.pdf (142,81KB)

DOCXOświadczenie.docx (75,36KB)

Wersja XML