Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o podatkach i opłatach lokalnych na 2011 rok

Podatki i opłaty lokalneObowiązujące na terenie Gminy Cisek w 2011 roku stawki podatków i opłat lokalnych, stawki podatku od środków transportowych oraz wysokość opłat za odbieranie odpadów komunalnych a także dzienne stawki opłaty targowej reguluje dziesięć uchwał Rady Gminy Cisek. Dwie z nich określają również wzory informacji i deklaracji podatkowych.

Wszystkie aktualnie obowiązujące uchwały, określające szczegółowe uregulowania dotyczące podatku i opłat lokalnych zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale FINANSE --> Podatki i opłaty lokalne.

Wersja XML