Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mobilne Centrum Wsparcia w Cisku

HDI dla powodzianW sobotę, 29 stycznia 2011r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku (mieszczącym się przy ul. Planetorza 30) zostanie otwarte Mobilne Centrum Wsparcia, gdzie wszyscy mieszkańcy będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz porad ubezpieczeniowych. W wyznaczonych salach indywidualnych, bezpłatnych porad udzielać będą: Witold Pikunas – psycholog – specjalista ds. interwencji kryzysowej, prawnicy rekomendowani przez Naczelną Radę Adwokacką – współorganizatora akcji – adw. Lidia Jakubiak-Romanowicz i adw. Krzysztof Romanowicz oraz specjalista ds. ubezpieczeń z Zespołu Ekspertów HDI Asekuracja - Agnieszka Kosmala.

Mobilne Centrum Wsparcia przeprowadzane jest w ramach kampanii społecznej "HDI dla powodzian" i organizowane jest co sobotę w innej gminie, która została dotknięta powodzią.
Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych porad WSZYSTKICH mieszkańców Gminy, nawet jeżeli nie zostali oni bezpośrednio poszkodowani przez powódź.

Dzięki bezpłatnym konsultacją mieszkańcy mogą się dowiedzieć jak poprawić swoją sytuację w tym momencie oraz jak zapobiec różnym problemom w przyszłości.
Tematy poruszane podczas konsultacji z ekspertami nie muszą dotyczyć kwestii po powodziowych, dyżurujący eksperci są gotowi doradzać w każdej sprawie.

Akcji „HDI dla powodzian” patronują: Polski Czerwony Krzyż, WOPR, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, Polska Izba Ubezpieczeń.

Więcej informacji na te temat znajdziesz w ulotce:
PDFMobilne Centrum Wsparcia dla powodzian wystaruje w Cisku.pdf (298,44KB)
lub na stronie www.hdidlapowodzian.pl.

Wersja XML