Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek

Brak opisu obrazkaStosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  Wójt Gminy Cisek zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń  w  budynku Urzędu Gminy w Cisku  przy ul. Planetorza 52 został wywieszony wykaz  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisek przeznaczonej do najmu w drodze bez przetargu. Wykaz obejmuje lokal użytkowy  usytuowany w budynku wielofunkcyjnym  położonym w Łanach przy ul. Głównej 96b.

Zobacz wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu.

Wersja XML