Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu bankowego gminie Cisek

finanse.gifWójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na świadczenie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Cisek.

Ogłoszenie o przetargu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, wyjaśnienie do SIWZ oraz inne pliki zawierające informacje dotyczące niniejszego zamówienia a niezbędne do prawidlowego zlożenia oferty zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale OGŁOSZENIA --> Przetargi i zamówienia.

Wersja XML