Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ankieta do wypełnienia przez obywateli Ukrainy

Ankieta_UK.jpeg
Szanowni Państwo,

zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z MSWiA, bardzo proszę o rozpropagowanie wśród obywateli Ukrainy niniejszej informacji celem zachęcenia ich do wypełnienia ankiety. Niniejsza ankieta ma na celu poznanie potrzeb obywateli Ukrainy, którzy przyjechali na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego br., ich obecnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a także ich planów na przyszłość.

Linki do ankiety w języku polskim i ukraińskim  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JIxfIDXjVkCAcEBya3Enh5oKWWYSaS1BmgOQ1yhbEaFUNFRMN1pNV1lWNFZXNVNLWEdJVFk0RjJIVSQlQCN0PWcu

oraz

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JIxfIDXjVkCAcEBya3Enh5oKWWYSaS1BmgOQ1yhbEaFUQlpaVlVIOVRGNE44MjhWU0xHSlczOUdFNyQlQCN0PWcu&lang=uk

Mając na uwadze powyższe uprzejmie proszę o przeprowadzenie jak największej ilości ankiet wśród obywateli Ukrainy uciekających przed wojną w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia br.

PDFUlotka_wypełnianie ankiet przez obywateli Ukrainy.pdf (33,51KB)

Wersja XML