Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości gminy Cisek przeznaczonych do sprzedaży

Brak opisu obrazkaStosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  Wójt Gminy Cisek zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń  w  budynku Urzędu Gminy w Cisku  przy ul. Planetorza 52 został wywieszony wykaz  nieruchomości stanowiących własność Gminy Cisek przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Wykaz obejmuje działki niezabudowane położone w Kobylicach.

Zarządzenie nr 8/2010 Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale OGŁOSZENIA --> Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości.

Wersja XML