Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt UMIEM PŁYWAĆ

umiem_plywac2.jpegGmina Cisek podpisała umowę o współpracy partnerskiej dla potrzeb realizacji projektu: „UMIEM PŁYWAĆ” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, z Wojewódzkim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu.

Celem projektu jest nauka pływania dzieci z klas I-III szkół podstawowych.
Udział w zadaniu zadeklarowało 155 uczniów z terenu Gminy Cisek:


Zajęcia trwają w okresie: marzec – czerwiec 2022.

Nauka pływania odbywa się w grupach max. 15 osobowych. Zaplanowano 10 wyjazdów - po 2 godziny dla każdej grupy.

Kurs zakończony będzie sprawdzianem nabytych umiejętności pływania.
Miejsce realizacji: Wodne oKKo Kędzierzyn-Koźle oraz H2Ostróg Racibórz.
Finansowanie: koszt jednego uczestnika wynosi 430 zł: 230 zł wkład ministerstwa + 200 zł wkład własny gminy.

Łączna wartość zadania to 66 650 zł przy dofinansowaniu ze środków budżetu Gminy Cisek - 31 000 zł.

Wersja XML