Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2010

Wójt Gminy Cisek ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2010. Zakres zadań obejmuje:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
  a) szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych uzdolnionych sportowo, w sposób zorganizowany w sekcji sportowej,
  b) udział w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe,
  c) udział w turniejach i imprezach sportowych.
 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej:
  a) prowadzenie świetlicy psychoterapeutycznej dla osób z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową i potrzebujących pomocy,
  b) poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy, głównie w środowiskach patologicznych i uzależnionych.
 3. Pomoc społeczna – działalność opiekuńcza:
  a) opieka pielęgnacyjna w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych,
  b) terapia ambulatoryjna i domowa,
  c) rehabilitacja lecznicza. 

Ogłoszenie, zawierające szczegóły dotyczące składania ofert konkursowych, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Konkursy.

Wersja XML