Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacja na otwarcie działalności gospodarczej do 32.000 zł

Młody Przedsiębiorca - poziom.jpeg

Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Jego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez osoby osób młode pozostające bez pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. W ramach projektu uczestnik może uzyskać dotację na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości do 32 000,00 zł.
Projekt przeznaczony jest dla osób poniżej 30 roku życia.

Pierwszy nabór wniosków trwa od 07.02.2022r. do 11.02.2022 r.  Z A P R A S Z A M Y.

Wersja XML