Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych

PrzetargWójt Gminy Cisek ogłosił I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Cisek. Do przetargu wyznaczono dwanaście nieruchomości przeznaczonych na cele rolne.

Ogłoszenie o przetargu, zawierające wszelkie informacje dotyczące działek przeznaczonych do dzierżawy, terminy i miejsce przetargu oraz wysokość wadium i termin jego wpłacenia, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości.

Wersja XML