Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Diagnoza problemów społecznych gminy Cisek

Brak opisu obrazka
 Trwają prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2021-2026.  Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety która jest skierowana do mieszkańców Gminy Cisek.

Ankietę należy pobrać ze strony internetowej wypełnić i przekazać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku, ul. Planetorza 52 (pokój nr 8) lub przesłać na adres mailowy gops@cisek.pl do dnia 30 września 2021 r. 

Pobierz:
DOCXAnkieta Gmina Cisek.docx
PDFAnkieta Gmina Cisek.pdf

Dziękujemy za udział w naszym badaniu.
GOPS CISEK

Wersja XML