Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięto konkursy na realizację zadań publicznych gminy w 2009 roku

Konkurs ofert Rozstrzygnięte zostały konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy Cisek w 2009 roku. Oferty składane były do trzech konkursów obejmujących zadania z zakresu:

  1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  2. przeciwdziałania alkoholizmowi - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej,
  3. pomocy społecznej - działalność opiekuńcza.

Do pierwszego konkursu zgłoszono dwie oferty, do drugiego i trzeciego po jednej ofercie. Po wnikliwej analizie przedłożonych ofert Wójt Gminy Cisek udzielił wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych gminy w 2009 roku dla czterech podmiotów:

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursów zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Konkursy w dniu 24 lutego 2009 roku.

Wersja XML