Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór dużych elektroodpadów z domu

Bezpłatny odbiór dużych elektroodpadów z domów i mieszkań jest jedną z usług świadczonych przez zakład przetwarzania elektroodpadów Enviropol PL w porozumieniu ze Związkiem Międzygminnym „Czysty Region” oraz organizacją odzysku elektroodpadów Asekol PL.

Bezpłatny odbiór dużych elektroodpadów z domów 2021.jpeg

Zgłoszenia przyjmowane są przez Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańców Związku Międzygminnego „Czysty Region” w godzinach pracy:


tel. 77 446 11 97 lub 77 446 11 93
e-mail: biuro@czystyregion.pl

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, adres odbioru (wraz z podaniem piętra), telefon kontaktowy, rodzaj sprzętu do odebrania, zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi. 

Więcej informacji na stronie: Odbiór dużych elektroodpadów z domu | Związek Międzygminny Czysty Region

Wersja XML