Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej Przewóz-Podlesie

DrogaWójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej nr 108202 O relacji Przewóz - Podlesie. Inwestycja jest współfinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
W ramach ogłoszonego zamówienia wykonana zostanie jezdnia z masy asfaltobetonowej o długości 2435,0 m i szerokości 3,5 m, wraz z obustronnymi poboczami o szerokości od 0,5 do 1,0 m, utwardzonymi kruszywem kamiennym.

Szczegółowe ogłoszenie o zamówieniu publicznym (przetargu nieograniczonym) zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Przetargi i zamówienia. Tam też dostępne są do pobrania: SIWZ oraz wszelkie niezbędne pliki i dokumenty potrzebne oferentom do prawidłowego złożenia oferty przetargowej.

Oferty należy składać do godziny 10:00 dnia 11 marca 2009 roku w Urzędzie Gminy Cisek. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10:00.

Wersja XML