Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt informacyjno-doradczy Programu Czyste Powietrze przy UG Cisek

Czyste_powietrze.jpeg
Informujemy, iż od 18.05.2021 r. w Urzędzie Gminy Cisek działa Punkt informacyjno-doradczy Programu Czyste Powietrze, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych.

Do zadań Punktu należy:
- udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku
  o dofinansowanie,
- wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie.

Punkt przyjmuje zainteresowanych:

+ w poniedziałki w godz. 14 - 16:30,
+ w czwartki w godz. 7:30 - 15:00.


By uniknąć zbędnego oczekiwania, najlepiej umówić się z pracownikami UG na konkretny termin i godzinę pod numerem 77 4871 159.

Dane statystyczne dotyczące działalności Punktu na dzień 30 września 2022 r.
1. Liczba złożonych wniosków - 172,
2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 87,
4. Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji - 1.421.810,55 zł.

Więcej o samym programie można przeczytać na https://czystepowietrze.gov.pl/ lub na stronie https://cisek.pl/4715/punkt-konsultacyjny-rzadowego-programu-priorytetowego-czyste-powietrze.html  

Serdecznie zapraszamy!

Wersja XML