Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przypomnienie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu

PrzypomnienieWójt Gminy Cisek przypomina przedsiębiorcom prowadzącym na terenie naszej gminy sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych (sklepy i lokale gastronomiczne), że są zobowiązani złożyć do 31 stycznia 2009r. w Urzędzie Gminy Cisek oświadczenie o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych za 2008r.

RTFOświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych.

Jednocześnie należy dokonać wpłaty I raty za 2009r. z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Kasie Urzędu Gminy Cisek lub na konto bankowe nr:

84 8882 1016 2002 0000 2440 0001
PBS K-Koźle O/Polska Cerekiew

Wersja XML