Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2009-2010

Wyprawka szkolnaUrząd Gminy Cisek informuje, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 642) w roku szkolnym 2009/2010 dla rodzin o dochodach nie przekraczających 351 zł na osobę, istnieje możliwość starania się o dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I - III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum (wniosek A).

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:
• dla uczniów klas I szkół podstawowych - do kwoty 150 zł,
• dla uczniów klas II szkół podstawowych - do kwoty 150 zł,
• dla uczniów klas III szkół podstawowych - do kwoty 170 zł.
• dla uczniów klas I gimnazjum - do kwoty 280 zł.

Oprócz w/w kryterium dochodowego istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na podstawie szczególnych powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej - informację na ten temat można uzyskać w szkołach (wniosek B).

Formularze wniosków o dofinansowanie można pobrać w sekretariatach szkół i gimnazjów. Tam też można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące tej formy pomocy.
Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy kierować do dyrektorów placówek, w których w roku szkolnym 2009/10 dziecko będzie pobierało naukę w terminie do 15 września 2009r. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku wraz ze stosownymi zaświadczeniami o dochodach oraz przedłożenie dokumentów rachunkowych zaświadczających o dokonaniu tego zakupu.

Załącznik nr 1 - PDFWniosek A.pdf (48,14KB)
Załącznik nr 2 - PDFWniosek B.pdf (44,87KB)

Wersja XML