Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wykazie nieruchomości gminy przeznaczonych do sprzedaży

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  Wójt Gminy Cisek zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń w  budynku Urzędu Gminy w Cisku przy ul. Planetorza 52 został wywieszony wykaz nieruchomości  niezabudowanych:

stanowiących własność Gminy Cisek położonych w obrębie Kobylice przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.

WÓJT
/-/Alojzy Parys

Wersja XML