Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zmianie regulaminu utrzymania czystości i porządku

W dniu 3 marca 2021 r. wchodzi w życie zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach oraz innych uchwał. Najważniejsze zmiany:

 

Wersja XML