Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe stawki podatku i opłat lokalnych oraz zwolnienia na 2010 rok

23 listopada 2009r., na XXXI posiedzeniu Rady Gminy Cisek, radni przyjęli cztery uchwały regulujące wysokość stawek podatku i opłat lokalnych. Nowe stawki podatku i opłat lokalnych oraz zwolnienia z tych opłat obowiązywać będą na terenie Gminy Cisek od 1 stycznia 2010 roku. 

 1. Uchwała nr XXXI/150/09 określająca górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek,
 2. Uchwała nr XXXI/151/09 ustalająca roczną wysokość stawek podatku od nieruchomości gruntowych, od budynków lub ich części oraz od budowli,
 3. Uchwała nr XXXI/152/09 określająca zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów, budowli, budynków lub ich części,
 4. Uchwała nr XXXI/153/09 uchylająca obowiązek wnoszenia przez mieszkańców Gminy Cisek opłaty od posiadanych psów.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych oraz dziennych stawek opłaty targowej nie uległa zmianie. W tym zakresie obowiązują nadal uchwały (XXIII/103/2008 i XXIII/104/2008) przyjęte przez Radę Gminy w 2008 roku.

Wszystkie aktualnie obowiązujące uchwały, określające szczegółowe uregulowania dotyczące wysokości stawek podatku i opłat lokalnych oraz zwolnień, zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale FINANSE --> Podatki i opłaty lokalne.

Wersja XML