Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT Nr 1 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w K-Koźlu

PPIS.jpeg
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że w związku  z możliwym narażeniem na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, osoby, które w Kościele pod wezwaniem NNMP w Cisku w dniach od 08.02 do 15.02.2021 r. uczestniczyły we mszach świętych, proszone są o obserwowanie swojego stanu zdrowia przez kolejnych 10 dni od ostatniego dnia styczności.

W przypadku pojawienia się niepokojących objawów,  w szczególności takich jak temperatura ciała 38oC, kaszlu, duszności, utrata węchu lub smaku należy skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

PobierzPDFKOMUNIKAT nr 1.pdf (140,28KB)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kędzierzynie-Koźlu
mgr Małgorzata Kopczyńska

Wersja XML