Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy spotkał się z Dyrektorami placówek oświatowych gminy Cisek

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej Wójt Gminy Cisek spotkał się z Dyrektorami przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum. Uroczyste spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy Cisek. Przybyłej Kadrze kierowniczej Wójt wręczył kwiaty i listy gratulacyjne z życzeniami dla całego Grona Nauczycielskiego. W swoich słowach wskazał na ciężką pracę i czekające całe szkolnictwo nowe wyzwania. Odniósł się również do pozytywnych zmian zachodzących w oświacie gminnej a przede wszystkim do zgodnej współpracy pozwalającej szkołom dalej się rozwijać i stwarzać wszystkim dzieciom optymalne warunki do nauki.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Na koniec Dyrektorom i całej Kadrze Nauczycielskiej Wójt Gminy jeszcze raz podziękował za wytrwałość w przygotowaniu uczniów do dorosłego życia i wszystkim złożył życzenia wszelkiej pomyślności.

Wersja XML