Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy spotkał się z Dyrektorami placówek oświatowych gminy Cisek

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej Wójt Gminy Cisek spotkał się z Dyrektorami przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum. Uroczyste spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy Cisek. Przybyłej Kadrze kierowniczej Wójt wręczył kwiaty i listy gratulacyjne z życzeniami dla całego Grona Nauczycielskiego. W swoich słowach wskazał na ciężką pracę i czekające całe szkolnictwo nowe wyzwania. Odniósł się również do pozytywnych zmian zachodzących w oświacie gminnej a przede wszystkim do zgodnej współpracy pozwalającej szkołom dalej się rozwijać i stwarzać wszystkim dzieciom optymalne warunki do nauki.

Zdjęcie001.jpeg Zdjęcie002.jpeg Zdjęcie004.jpeg Zdjęcie005.jpeg Zdjęcie006.jpeg Zdjęcie007.jpeg Zdjęcie008.jpeg Zdjęcie009.jpeg

Na koniec Dyrektorom i całej Kadrze Nauczycielskiej Wójt Gminy jeszcze raz podziękował za wytrwałość w przygotowaniu uczniów do dorosłego życia i wszystkim złożył życzenia wszelkiej pomyślności.

Wersja XML