Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW

I N F O R M A C J A
ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW

W związku z trwającym sezonem grzewczym Wójt Gminy Cisek przypomina wszystkim mieszkańcom, o ustawowym zakazie spalania odpadów na terenach nieruchomości oraz w instalacjach grzewczych budynków (w domowych piecach i kotłowniach).

Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska,
ale przede wszystkim z troską o zdrowie mieszkańców naszej Gminy.

Powyższy zakaz wynika z obowiązujących przepisów prawa, a mianowicie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875). Zgodnie z tym artykułem - kto wbrew przepisowi art. 155 tej ustawy, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Nie_pal_smieci1.jpeg
W instalacjach grzewczych budynków (w domowych piecach i kotłowniach) BEZWZGLĘDNIE NIE WOLNO spalać m.in.:


Ponadto informuję, że w granicach administracyjnych województwa opolskiego obowiązuje Uchwała Nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r., w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. W § 4 tej uchwały wprowadzono ograniczenia polegające na zakazie stosowania w instalacjach:


Pamiętajmy, że spalając odpady w instalacjach grzewczych budynków
szkodzimy przede wszystkim sobie, najbliższej rodzinie i sąsiadom !!!

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko

Zobacz też informacje na Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku

Wersja XML