Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Wójta o uzyskaniu dofinansowania na realizację unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w 2020 roku

Brak opisu obrazka
Gmina Cisek w 2020 r. uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.: "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w roku 2020".
Termin zakończenia realizacji zadania: 12.10.2020 r. Usunięto 12,00 Mg płyt eternitowych z 10 nieruchomości. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 12 448,08 zł. Kwota dofinansowania wyniosła:

Wersja XML