Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Cisek

W dniu dzisiejszym (15.10), w siedzibie Urzędu Gminy Cisek odbyło się spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z zagrożeniem powodzią.
W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, specjalista ds. zarządzania kryzysowego, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej,  dwaj przedstawiciele RZGW Gliwice „Wody Polskie”: Pan Marcin Jarzyński - Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Pan  Marcin Nowak - Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach oraz Pan Komendant Powiatowy  PSP  w Kędzierzynie – Koźlu bryg. Piotr Dudek.

 

 

Podczas spotkania Wójt Gminy - Rajmund Frischko  zaprezentował stan przygotowania gminy na wypadek powodzi i wskazał najbardziej newralgiczne miejsca z terenu gminy które wymagają działań strażaków. Spotkanie miało na celu omówienie najważniejszych kwestii związanych z rozlaniem się fali powodziowej i wód opadowych z potoków Cisek i Dzielniczka oraz przygotowanie się na ewentualne skutki i zagrożenia z tym związane. Na chwilę obecną Gmina Cisek jest przygotowana do podjęcia działań w przypadku wystąpienia lokalnych podtopień.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego podjęło decyzję o przepompowaniu wody z potoku Cisek do Odry z uwagi na zalanie terenów przez wody opadowe w miejscowościach Sukowice i Cisek. Zobacz, jak strażacy działali w terenie, aby nie dopuścić do rozlania się wód przed wałem w Landzmierzu:
https://youtu.be/Bhq17X47LsU 

Jednocześnie Wójt  Gminy prosi wszystkich o zachowanie spokoju oraz zastosowanie się zaleceń, które publikowane będą w komunikatach na stronie internetowej gminy.

Wersja XML