Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII edycja gminnego konkursu na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską

VIII edycja konkursu

p.n. “Najbardziej zadbana zagroda wiejska w 2008r.”

Rada Gminy Cisek przyjęła w dniu 28 kwietnia 2008 roku uchwałę nr PDFUchwała Rady Gminy w sprawie ogłoszenia konkursu dla mieszkańców gminy Cisek pod nazwą "Najbardziej zadbana zagroda wiejska". Załącznikiem tej uchwały jest Regulamin Konkursu.

Konkurs przeprowadzony zostanie w II kategoriach:

  1. najbardziej zadbane gospodarstwo rolne,
  2. najbardziej zadbana nieruchomość.

W konkursie mogą wziąć udział zagrody wiejskie i gospodarstwa rolne położone na terenie gminy Cisek. Z konkursu wyłączone są zagrody - laureaci poprzednich edycji konkursu, którzy zajęcie pierwsze trzy miejsca.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie przez właściciela lub dzierżawcę zagrody deklaracji uczestnictwa w konkursie.

Udział w konkursie należy zgłosić poprzez złożenie pisemnej deklaracji konkursowej w Urzędzie Gminy Cisek (Sekretariat) do dnia 15 czerwca 2008 roku osobiście lub drogą pocztową.

Dla najlepszych przewidziano atrakcyjne nagrody w każdej kategorii:

Pobierz deklarację: PDFdeklaracja - zgłoszenie udziału w konkursie.pdf

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 077 487-11-59 wew. 51.

Zapraszamy mieszkańców
do udziału w konkursie.

Wersja XML