Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy wprowadził uzupełnienie SIWZ w ogłoszeniu o przetargu

Wójt Gminy Cisek w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Łany - Podlesie wprowadził uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o  wzór KARTY GWARANCYJNEJ.

Prosi się wszystkich oferentów o uzupełnienie swojej dokumentacji o wyżej wymieniony dokument. A jest o do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Przetargi i zamówienia. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono również w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 90493 - 2008.

Wersja XML