Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na realizację zadań publicznych rozstrzygnięty

Konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych gminy Cisek w 2008 roku przez organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne został rozstrzygnięty.
Wiadomo już, które podmioty będą wykonywać zadania z zakresu:

oraz jakie kwoty otrzymają na ten cel z budżetu gminy Cisek. Ogłoszenie Wójta Gminy o rozstrzygnięciu konkursu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Konkursy, gdzie udostępniono szczegółową informację dotyczącą przydziału środków na wykonanie w/w zadań.

Wersja XML