Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską 2008 został rozstrzygnięty

30 września 2008r. na XX sesji Rady Gminy Cisek odbyło się uroczyste podsumowanie dorocznego konkursu na "Najbardziej zadbaną zagrodę wiejską 2008". Komisja Konkursowa przedstawiła protokół i zdjęcia poszczególnych posesji. Laureaci konkursu z rąk Pana Wójta otrzymali dyplomy i nagrody pieniężne.

Do VIII edycji Konkursu zgłoszono :

Zgodnie z regulaminem konkursu, przyjętym uchwałą Rady Gminy Cisek nr XVII/78/2008, Wójt Gminy powołał Komisję Konkursową, która dokonała w terenie lustracji i oceny zgłoszonych do konkursu zagród. Wizję lokalną posesji Komisja przeprowadziła w dniu 27 czerwca 2008 roku. Każda zagroda została oceniona na t.zw. karcie oceny. Suma punktów uzyskanych przez poszczegolne posesje zadecydowała o przyznaniu przez Komisję miejsc i nagród konkursowych. Klasyfikacja konkursowa przedstawia się następująco:

KATEGORIA GOSPODARSTWO ROLNE:

Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008

Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008

KATEGORIA NIERUCHOMOŚCI:

Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008

Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 _

Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008

Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008

Zagroda Zagroda Zagroda Zagroda Zagroda Zagroda

Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008

Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008

Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008

Wójt Gminy oraz Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zaprosili laureatów na krótkie spotkanie, gdzie wzniesiony został na ich cześć uroczysty toast.

Laureaci konkursu Laureaci konkursu

Wersja XML