Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane teleadresowe i czas pracy

Urząd Gminy Cisek
Urząd Gminy Cisek
ul. Planetorza 52,
47-253 Cisek

E-mail: info@cisek.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Centrala telefoniczna: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172;
Sekretariat tel/fax: 77 4871140.

Godziny pracy Urzędu Gminy:

Wójt Gminy Cisek
przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 12:00 do 16:45.

Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków każdego dnia w ramach swoich możliwości czasowych. Pozostali pracownicy przyjmują interesantów w ciągu całego dnia pracy Urzędu.

Kasa Urzędu czynna jest:

NIP, REGON i konto bankowe Gminy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Cisek

Wersja XML