Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Cisek na 2008 rok uchwalony

Koncert NoworocznyNa XIV posiedzeniu Rady Gminy Cisek, jakie odbyło się 28 grudnia 2007 roku, uchwałą nr XIV/67/2007 radni przyjęli budżet Gminy Cisek na 2008 rok. Dochody budżetu uchwalone zostały w wysokości 11.233.866,00 zł. Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 12.484.454,00 zł. Deficyt budżetu Gminy Cisek w wysokości 1.250.588,00 zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów.
W 2008 roku planuje się rozpoczęcie 14 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości kosztorysowej 9.229.000,00 zł. Wydatki z budżetu Gminy na cele inwestycyjne w 2008 roku wyniosą 2.429.000,00 zł.

Uchwała Rady Gminy oraz 10 załączników zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale FINANSE --> Budżet Gminy --> Budżet Gminy Cisek na 2008 rok. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami budżetu na 2008 rok.

Rada Gminy Cisek przyjęła również uchwałę nr PDFUchwała Rady Gminy Cisek w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok. Przychody i rozchody tego Funduszu uchwalono w wysokości 53.000,00 zł. 43.000 zł przewidziano na wydatki związane z gospodarką odpadami a 10.000 zł na wydatki związane z ochroną wód.

Wersja XML