Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Zdalna Szkoła +" wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Brak opisu obrazka
Miło nam poinformować, że dzięki złożonemu 15 maja 2020 r. wnioskowi o przyznanie grantu w ramach projektu „Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, Gmina Cisek pozyskała 45.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla szkół.

Brak opisu obrazka

W ramach grantu udało się zakupić 30 laptopów wraz z oprogramowaniem. Sprzęt został rozdysponowany do wszystkich szkół naszej Gminy, z których trafi na czas nauki zdalnej do najbardziej potrzebujących Uczniów.

Wersja XML