Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy Cisek wydał Zarządzenia w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie

Brak opisu obrazka
Wójt Gminy Cisek wydał w dniu 3 czerwca 2020 roku Zarządzenia w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonych w Kobylicach, Łanach i Cisku do oddania w użyczenie.

Szczegóły zamieszczono w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek z zakładce OGŁOSZENIA --> Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2020 roku:

- Zarządzenie nr 33.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku (Kobylice)
- Zarządzenie nr 34.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku (Łany)
- Zarządzenie nr 35.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku (Cisek)

 

Wersja XML