Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OKO CYKLONU w Cisku w sprawie budowy wałów przeciwpowodziowych

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Cisek uchwały nr XVI/75/2008 w sprawie  kontynuacji budowy lewostronnych obwałowań rzeki Odry i jej upublicznienia, sprawą obwałowania gminy Cisek zainteresowało się Radio Opole.
W dniu 17 kwietnia 2008 roku, w godzinach od 12:00 do 13:00 odbyła się w Radiu Opole cykliczna audycja "Oko cyklonu", w ramach której transmitowany był na żywo program radiowy z Ciska. Tematem programu była realizacja budowy obwałowań rzeki Odry na terenie naszej Gminy.

Program prowadził redaktor Adam Barański a udział w nim wzięli przedstawiciele gminy: Alojzy Parys - Wójt Gminy Cisek, Kazimiera Lewicka - Sołtys wsi Cisek, Anna Ryborz - Sołtys wsi Przewóz oraz Hubert Wilk - Sołtys wsi Roszowicki Las.
Stronę odpowiedzialną za realizację budowy nadodrzańskich wałów reprezentowali: Stanisław Majcher - Z-ca Dyrektora WZMiUW w Opolu, Wiesław Kryniewski - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Henryk Ferster - przedstawiciel Wojewody Opolskiego.

Z prowadzonej na żywo debaty wynika, że trzeba nadal i to w szybkim tępie kontynuować budowę lewostronnych obwalowań rzeki Odry na terenie gminy Cisek. Trzeba też na ten cel zwiększyć środki finansowe w budżecie Państwa i Województwa. Zaniechanie bądź odwlekanie i przedłużanie budowy wałów w gminie Cisek stanowi poważne zagrożenie dla jej mieszkańców i gmin niżej położonych.

Radio Opole w Cisku Radio Opole w Cisku Radio Opole w Cisku Radio Opole w Cisku Radio Opole w Cisku Radio Opole w Cisku Radio Opole w Cisku Radio Opole w Cisku Radio Opole w Cisku Radio Opole w Cisku Radio Opole w Cisku Radio Opole w Cisku

Przeczytaj również :
Odra wciąż groźna dla Gminy Cisek a nowych wałów nie widać

Wersja XML