Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY W SPRAWIE PRZEDSZKOLI

Brak opisu obrazka
Drodzy Mieszkańcy.

Decyzja o uruchomieniu przedszkoli w naszej gminie zostanie podjęta w oparciu o zalecenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, uszczegółowione zalecenia ministerialne, realną potrzebę rodziców do zapewnienia ich pociechom opieki oraz przygotowanie naszych placówek do świadczenia usług opiekuńczych w nowym reżimie sanitarnym.

Musimy działać odpowiedzialnie w trosce o naszych najmłodszych mieszkańców i pracowników naszych placówek, ale również ich rodzin i bliskich. Dlatego gminne przedszkola pozostaną nadal nieczynne, jednak nie dłużej niż do 24 maja 2020 r. Bardzo proszę o zrozumienie podjętej decyzji.

Będę Państwa na bieżąco informował o dalszych etapach postępowania, które podyktowane jest tylko i wyłącznie dobrem naszych mieszkańców.

Rząd zapowiedział dalszą pomoc w postaci świadczenia opiekuńczego dla rodziców, których dzieci nie mogą być posłane do przedszkola z powodu zamknięcia placówki.

Wójt Gminy Cisek

Wersja XML