Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZDALNA SZKOŁA - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Brak opisu obrazka

Obecna sytuacja, trudna dla Nas wszystkich, wymaga szczególnych rozwiązań w wielu dziedzinach życia i gospodarki. Jako jedni z pierwszych, do nowej sytuacji, musieli się dostosować Uczniowie i Nauczyciele.

W ramach programu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, którego Operatorem jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa Gmina Cisek pozyskała 59.992,00 zł na zakup 24 laptopów wraz z oprogramowaniem.

Sprzęt 15 kwietnia 2020 r. trafił już do poszczególnych placówek, tak aby jak najszybciej wspomóc naszych Uczniów w nauce. Gdy wszystko wróci do normy, a uczniowie do szkoły, komputery zostaną przekazane szkole jako wyposażenie pracowni komputerowej.

Wersja XML