Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gminnych

Wójt Gminy ogłosił ustne przetargi na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Cisek. Przetargi odbędą się w dniu 14 grudnia 2007 roku w Urzędzie Gminy Cisek przy ul. Planetorza 52. Przedmiotem sprzedaży jest:

Ogłoszenia o przetargach zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości.

Wersja XML