Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Młodzieżowa Rada Gminy Cisek

Obrady5 listopada 2007 roku, na XII posiedzeniu Rady Gminy Cisek, radni przyjęli uchwałę nr XII/53/2007 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Cisek i nadania jej Statutu.

Młodzieżowa Rada Gminy ma charakter konsultacyjny i działa w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży.
Rada składać się będzie z 9 członków wybieranych w wyborach tajnych
i bezpośrednich spośród wszystkich uczniów Publicznego Gimnazjum w Cisku zamieszkałych na terenie Gminy Cisek, na dwuletnią kadencję liczoną od dnia wyborów.

Tryb zarządzenia i przeprowadzenia wyborów oraz zasady działania Młodzieżowej Rady Gminy określa jej Statut.

Wersja XML