Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe stawki podatków i opłat lokalnych na 2008 rok

Na XIII posiedzeniu Rady Gminy Cisek, które odbyło się 3 grudnia 2007 roku radni przyjęli m.in. dwie uchwały dotyczące wysokości stawek podatków i opłat lokalnych jakie będą obowiązywać na terenie gminy Cisek w 2008 roku:

Uchwały zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale PRAWO --> Uchwały Rady Gminy. W Biuletynie dostępne są również obowiązujące wzory deklaracji podatkowych, w tym nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych.

Wersja XML