Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na dostawę oleju opałowego

Wójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek. Przetarg obejmuje dostawę oleju w łącznej ilości 136.000 litrów do 6 obiektów. Termin składania ofert upływa z dniem 27 września 2007r.

Ogłoszenie o przetargu, specyfikację istotnych warunków zamówienia i inne niezbędne dokumenty potrzebne do prawidłowego złożenia oferty zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Przetargi i zamówienia.

Wersja XML