Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! Udaremnij atak!

Brak opisu obrazka
Centrum Prewencji Terrorystycznej działające przy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowało kampanię społeczną 4U!, której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. 

Kampania składa się z filmu promocyjnego i czterech animacji edukacyjnych, prezentujących procedurę 4U! (Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! Udaremnij atak!) Procedura pokazuje zalecany sposób zachowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego i jest dostępna na stronie https://4u.tpcoe.gov.pl.

ZAPOZNAJ SIĘ Z TYMI MATERIAŁAMI.

Pomogą Ci one odpowiednio zareagować na zagrożenia o charakterze terrorystycznym.

Wersja XML