Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa

UMWO_op.png
Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/ propozycji do projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniających uchwałę w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Jana Kochanowskiego w Opolu i uchwałę w sprawie nadania statutu Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu.

Termin przeprowadzenia konsultacji: 27 listopada – 10 grudnia 2019 r.

Więcej informacji na stronie: 
https://bip.opolskie.pl/2019/11/ogloszenie-dotyczace-konsultacji-projektow-uchwal-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-zmieniajacych-uchwale-w-sprawie-nadania-statutu-teatrowi-im-jana-kochanowskiego-w-opolu-i-uchwale-w-sprawie-nadania-st/

Wersja XML