Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczyste wręczenie nagród w gminny konkursie na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską

Na sesji Rady Gminy Cisek w dniu 3 września 2007r. odbyło się uroczyste podsumowanie Gminnego Konkursu pn. "Najbardziej zadbana zagroda wiejska 2007". Laureatom konkursu wręczono dyplomy i nagrody pieniężne.

Do VII edycji Konkursu zgłoszono :

Zgodnie z regulaminem konkursu, przyjętym uchwałą Rady Gminy Cisek nr VII/34/2007, Wójt Gminy powołał Komisję Konkursową, która dokonała w terenie lustracji i oceny zgłoszonych do konkursu zagród. Wizję lokalną posesji Komisja przeprowadziła w dniu 4 lipca 2007 roku. Każda zagroda została oceniona na t.zw. karcie oceny. Suma punktów uzyskanych przez poszczegolne posesje zadecydowała o przyznaniu przez Komisję miejsc i nagród konkursowych.
Klasyfikacja konkursowa przedstawia się następująco:

KATEGORIA GOSPODARSTWO ROLNE:

P7040097.jpeg P7040098.jpeg P7040104.jpeg P7040105.jpeg P7040110.jpeg P7040113.jpeg P7040102.jpeg P7040099.jpeg

P7040058.jpeg P7040061.jpeg P7040063.jpeg P7040066.jpeg

P7040118.jpeg P7040122.jpeg P7040124.jpeg P7040123.jpeg

KATEGORIA NIERUCHOMOŚCI:

P7040020.jpeg P7040022.jpeg P7040023.jpeg P7040024.jpeg P7040025.jpeg P7040027.jpeg P7040028.jpeg P7040029.jpeg

P7040012.jpeg P7040014.jpeg P7040015.jpeg P7040018.jpeg

P7040130.jpeg P7040131.jpeg P7040135.jpeg P7040142.jpeg

P7040087.jpeg P7040090.jpeg P7040091.jpeg P7040095.jpeg

P7040039.jpeg P7040041.jpeg P7040046.jpeg P7040045.jpeg

P7040076.jpeg P7040078.jpeg P7040080.jpeg P7040084.jpeg

W czasie kameralnego spotkania z laureatami konkursu, uroczysty toast na cześć nagrodzonych wzniósł Wójt Gminy oraz Przewodnicząca Rady Gminy Cisek.

Laureaci konkursu Laureaci konkursu

Wersja XML