Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wszczęto postępowanie w sprawie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łany - Podlesie.

Wójt Gminy Cisek wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Łany - Podlesie. Szczegółowe zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Wszczęcie postępowania.

Wersja XML