Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w roku szkolnym 2007/2008

Wójt Gminy ogłosił przetarg nieograniczony na "Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2007/2008".

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Przetargi i zamówienia, gdzie dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz inne dokumenty niezbędne do prawidłowego złożenia oferty.

Oferty składać mozna do godz. 10:00 dnia 16 sierpnia 2007 roku, w pok. nr 18 Urzędu Gminy Cisek.

Wersja XML