Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Landzmierz - Landsmierz

LANDZMIERZ - jest jedną z najmłodszych wsi gminy. Powstał dopiero w XVIII wieku, a po około 50 latach później powstaje przysiółek (kolonia) Biadaczów.
Łącznie w 1830 roku wieś liczy 95 posesji i 290 mieszkańców. W 1845 roku wieś posiada młyn wodny, karczmę i cegielnię. Wieś należała do biednych - zamieszkiwało ją tylko 13 zagrodników i 71 chałupników. W 1880 roku powstała tu dwuklasowa szkoła.


Ogólna powierzchnia wsi - 489 ha, w tym użytków rolnych - 424 ha.

W dniu 9 października 2006 roku Rada Gminy Cisek przyjęła uchwałę nr XLV/219/2006 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Landzmierz w języku niemieckiej mniejszości narodowej. Zobacz: Rejestr gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości.

31 grudnia 2021 roku w Landzmierzu zamieszkuje 533 mieszkańców.

Mieszczą się tu: kościółek filialny (Biadaczów) - początek XX w., szkoła podstawowa, sklep spożywczy, lokal gastronomiczny, świetlica wiejska.

Sołtysem wsi jest Pan Marcin Markiefka 

Galeria zdjęć:

Zdjęcia z 2005 roku
Szkoła Podstawowa ulica Biadaczów Landzmierz.png

 

Wersja XML