Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Marszałkowski Budżet Obywatelski – głosujemy do 25 września

10 września br. ruszyło głosowanie w trzeciej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Potrwa do 25 września. Do podziału są 3 miliony zł.

Mieszkańcy regionu mogą głosować na jeden projekt powiatowy i jeden subregionalny, obejmujący swoim zasięgiem miejsce ich zamieszkania. Głosować może również osoba niepełnoletnia, ale wtedy na karcie do głosowania wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

Karty do głosowania możesz pobrać dla zadań subregionu obejmującego powiaty: strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski


Zapraszamy do głosowania na zadanie nr 4. S/SK/16.2/BDO zgłoszone przez organizacje z naszej gminy.

Więcej informacji na stronie: https://www.opolskie.pl/2019/08/marszalkowski-budzet-obywatelski-lista-zadan-dopuszczonych-do-glosowania/

Wersja XML