Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szpermil - nieodpłatny wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy  Cisek  oraz firma REMONDIS Gliwice Sp. z o.o. informuje  mieszkańców gminy, że  na terenie gminy Cisek w dniu 30 czerwca 2007r  odbędzie się  zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tzw. „szpermil

Brak opisu obrazkaOdpady odbierane będą od godz. 7:00  spod bram  posesji klientów indywidualnych.

Wywóz odpadów  obejmuje odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: lodówki, zamrażarki, sprzęt AGD,  komputery, monitory i telewizory, narzędzia elektryczne oraz odbiór meble, dywany, wykładziny podłogowe, armatura sanitarno-łazienkowa oraz opony do 120 cm średnicy.

W ramach usługi nie będą odbierane: materiały budowlane (tj. gruz, papa, eternit) oraz  ziemia, piasek, płody rolne, plastik, makulatura, szkło, odpady komunalne, odpady niebezpieczne czyli środki ochrony roślin i opakowania po nich, oleje, smary i opakowania po nich, nawozy i opakowania po nich, akumulatory oraz padlina.

Przedmioty przeznaczone do wywozu należy złożyć przy swojej posesji do godziny 6.00 dnia  30 czerwca 2007r. z zachowaniem ogólnych warunków sanitarnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wójt Gminy Cisek
/-/ Alojzy Parys

Wersja XML