Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Najbardziej zadbana zagroda wiejska 2007

Rada Gminy Cisek
ogłosiła VII edycję konkursu

p.n. “Najbardziej zadbana zagroda wiejska w 2007r.”

Konkurs przeprowadzony zostanie w II kategoriach:

  1. najbardziej zadbane gospodarstwo rolne,
  2. najbardziej zadbana nieruchomość.

W konkursie mogą wziąć udział zagrody wiejskie i gospodarstwa rolne usytuowane na terenie gminy Cisek.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie deklaracji uczestnictwa w konkursie przez właściciela lub dzierżawcę
zagrody.

Udział w konkursie należy zgłosić porzez złożenie pisemnej deklaracji konkursowej
w Urzędzie Gminy Cisek do dnia 15 czerwca 2007 roku.
(dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 077 487-11-159 wew. 51)

Dla najlepszych przewidziano atrakcyjne nagrody w każdej kategorii:

Pobierz:

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Wersja XML